Chính sách đổi trả

Bảo Hộ Tốt tiến hành đổi, trả hàng đối với những trường hợp sau:

  • Quý khách không nhận được hàng sau khi nhận thông báo hàng đã được chuyển đi.
  • Hàng nhận được không đúng với mô tả, số lượng hoặc các thuộc tính khác được thể hiện trong đơn hàng.
  • Hàng nhận được bị lỗi do quá trình vận chuyển.

Lưu ý: Đổi, trả hàng chỉ có hiệu lực đối với các đơn hàng có trạng thái giao dịch chưa hoàn tất.

Đối với các sản phẩm như: Quần áo bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động.

Quý khách hoàn toàn có thể đổi SIZE phù hợp mà không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào.